Kernprincipes Duurzame Uitvaartondernemer

De uitvaartondernemers die bij Stichting GreenLeave zijn aangesloten bieden de consument de mogelijkheid om te kiezen uit duurzame producten en diensten. Daarnaast willen zij ook in hun eigen bedrijfsvoering handelen vanuit het gedachtegoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Daarom hebben zij de vijf Kernprincipes van De Duurzame Uitvaartondernemer geformuleerd, gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000. Deelnemers aan GreenLeave houden elkaar scherp op deze principes door regelmatig over duurzaamheidbeleid en nieuwe ontwikkelingen met elkaar te discussiëren maar ook door ‘best practices’ met elkaar te delen. Op de websites van de aangesloten uitvaartondernemers  vindt u de praktische uitwerking van de kernprincipes door de betreffende organisatie. Onderstaand treft u de algemene formulering van de kernprincipes aan.

Goed Werkgeverschap:  De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever      

check De organisatie biedt eerlijke arbeidsvoorwaarden.
check De organisatie zet zich in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling.
check De organisatie biedt ruimte aan mensen met een arbeidshandicap.
check De organisatie biedt de mogelijkheid tot begeleiding bij traumaverwerking indien medewerkers hier behoefte aan hebben.

Duurzame bedrijfsvoering:  De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering       

check De organisatie heeft een energiescan van haar gebouwen uitgevoerd en neemt in ieder geval alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
check De organisatie houdt zich aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave.
check De organisatie heeft haar papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vraagt ook toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen. Uiteraard kan de klant altijd verzoeken om een papieren versie van een document.

Duurzame Inkoop:  De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

check Bij alle inkopen weegt de organisatie duurzaamheid mee als criterium. Indien er een product met een duurzaamheidkenmerk beschikbaar is, kiest zij hiervoor.
check Voor de volgende producten gelden minimumeisen: verlichting (LED), auto’s (maximale CO2 uitstoot van 110 gram per kilometer voor zowel benzine als dieselauto’s), koffie en thee (UTZ, Max Havelaar, Rainforest Alliance of Fair Trade) en papier (FSC, PEFC of Nordic Swan).
check Bij de aanschaf van specifieke uitvaartverzorgingsproducten of producten voor de laatste verzorging wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn.
check De organisatie zorgt er voor dat zij haar klanten duurzame producten en diensten met betrekking tot de uitvaart aan kan bieden. Zie hiervoor onderdelen van de uitvaart  op de website van GreenLeave of de websites van de aangesloten uitvaartondernemers.

Eerlijk zaken doen:  De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

check De organisatie beschikt tenminste over het Keurmerk Uitvaartzorg (www.keurmerkuitvaartzorg.nl) dat garant staat voor zes zekerheden:

  1. Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
  2. Transparante kostenbegroting
  3. Goede organisatie van de uitvaart
  4. Bekwaam personeel
  5. Doelmatige klachtenafhandeling
  6. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

check De organisatie zorgt er bovendien voor dat haar medewerkers niet (financieel) afhankelijk zijn van de keuzes die de klant maakt omtrent de uitvaart. Dit voorkomt onwenselijke prikkels bij advisering van de klant.

Maatschappelijke betrokkenheid:  De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

check De organisatie spant zich in om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen door bijvoorbeeld sponsoring, het nemen of deelnemen aan initiatieven of het delen van kennis.
U vindt hier enkele voorbeelden.