Ook CVU uit Rotterdam sluit zich aan bij GreenLeave

STEEDS MEER MENSEN WILLEN EEN DUURZAME UITVAART

Rotterdam, 17 augustus 2020 – De duurzame uitvaart is geen overwaaiende trend, maar een gestaag doorzettende ontwikkeling. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt ook uit de groei van GreenLeave, in 2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. GreenLeave is gericht ter promotie en aanjaging van duurzaamheid in de uitvaartbranche. Na meerdere voorgangers sluit ook CVU Uitvaartzorg (www.cvu.nl) uit Rotterdam zich aan bij GreenLeave. Ongetwijfeld zullen steeds meer uitvaartbedrijven dit voorbeeld volgen.

Marco Stolk, directeur CVU Uitvaartzorg. ‘We werken in een branche waar het draait om mensen en we leven in een tijd waarin we er steeds meer van overtuigd raken dat een mens de wereld zo weinig mogelijk moet proberen te belasten. Een bewuste levensstijl waarbinnen duurzame keuzes gemaakt worden, ook wanneer het een uitvaart betreft, past daarbinnen.

Omdat duurzaamheid een breed begrip is, heeft GreenLeave ons echt geholpen zaken concreet te maken. Je gaat op een andere manier naar je producten en diensten kijken. Zo hebben we kritisch naar ons aanbod gekeken en zijn per artikel nagegaan hoe duurzaam deze waren en welke alternatieven er beschikbaar zijn. We zijn daarbij positief verrast door de vele mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. Daarnaast kijken wij ook naar onze leveranciers; op welke manier zijn zij bezig met het onderwerp duurzaamheid en hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

GreenLeave is voor ons een waardevol platform waarbinnen we met de aangesloten ondernemers actief nadenken over de vraag hoe we het uitvaartbedrijf duurzamer kunnen maken. Op die manier inspireer en leer je van elkaar. Zo ontstaan concrete verbeteringen die je door kunt voeren in de bedrijfsvoering. Het is goed om te zien dat de medewerkers, die naast het anticiperen op de vraag naar meer duurzaamheid, ook zelf steeds meer bij het onderwerp betrokken raken. Dat is ook nodig om onze klanten bewust te maken van de mogelijkheden. Dit doen we allereerst door het verstrekken van informatie, maar ook door het bij onze klanten onder de aandacht te brengen. Natuurlijk zullen de wensen van de klant altijd het uitgangspunt blijven, maar het is mooi als milieubewuste keuzes hier onderdeel van kunnen zijn.’

Duurzaam pakket, duurzame partners

Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave is blij met de toetreding van zijn collega. “Door de aansluiting van CVU is het belang van de duurzame uitvaart ook in de regio Rotterdam en Gouda breder vertegenwoordigd.

GreenLeave faciliteert de duurzame uitvaart in Nederland met kritisch geselecteerde uitvaartproducten en -diensten benadrukt De Niet. “Bij het al bestaande aanbod ‘eco’ producten was het duurzaamheidsaspect niet altijd duidelijk, het was ook versnipperd. Vanuit GreenLeave bieden we nu een eenduidig en transparant verhaal, met een verantwoord duurzaam pakket producten en diensten. Wij dagen leveranciers uit om nieuwe en duurzamer producten te ontwikkelen. Zo fungeert GreenLeave als vliegwiel voor duurzame innovaties.” Samenwerking met andere duurzame organisaties zorgt voor een breed draagvlak; zo is de aanpak van GreenLeave bij oprichting positief beoordeeld door Natuur & Milieu.

Vijf kernprincipes

De deelnemende uitvaartondernemers van GreenLeave geven zelf uiteraard het goede voorbeeld. Zij houden zich aan de vijf kernprincipes voor duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld wat betreft het verminderen van de milieu-impact van de eigen werkzaamheden, op kantoor en bij de uitvoering van uitvaarten. Ook goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven zijn duurzame voorwaarden. Als vanzelfsprekend vallen daar ook duurzaam inkopen en eerlijk, transparant en klantgericht werken onder.

Over GreenLeave

De duurzame uitvaart GreenLeave is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. Op dit moment nemen vijf deelnemers zitting in het bestuur: Bijnen Uitvaartverzorging te Vught, Coöperatie DELA te Eindhoven, Eer & Volharding te Delft, U.N.C. Uitvaartzorg te Wormerveer en Zuylen uitvaartverzorging te Breda.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met ons privacybeleid.

  Contactgegevens

  Stichting GreenLeave
  info@greenleave.nu

  KvK nummer 60318651

  © 2024 GreenLeave