Het begin

In 2013 is Stichting GreenLeave ontstaan vanuit de branchevereniging (BGNU). Opgericht door zes ondernemers die méér inhoud willen geven aan de duurzame uitvaart. In hun bedrijfsvoering en dienstverlening geven ze op serieuze en verantwoorde manier invulling aan duurzaamheid. Het onderstaande filmpje biedt een korte impressie van de oprichting van GreenLeave en waar wij sinds onze oprichting voor staan.

Duurzaamheid in de uitvaartbranche
De tijd was er rijp voor. En hoewel veel mensen er niet bij stil staan, is het juist in deze branche heel natuurlijk om wel met duurzaamheid bezig te zijn. Rondom een uitvaart staan mensen vaak stil bij vergankelijkheid, de natuur en kringlopen. Bovendien klanten vragen ernaar. Voorzitter Evert de Niet zegt hierover: “Nu steeds meer mensen een duurzame levensstijl hebben, is het toch logisch dat zij, of hun nabestaanden, daar ook bij hun uitvaart rekening mee willen houden. Er waren al steeds meer ‘eco’ producten op de uitvaartmarkt, maar hoe het precies zat met de duurzaamheid was voor niemand duidelijk. Wij vonden dat het tijd was om de klant een overzichtelijk, betrouwbaar en gebundeld pakket te bieden.”

Het pad naar het resultaat
De initiatiefnemers hebben samen met een duurzaamheidsadviseur het bestaande aanbod geïnventariseerd en onderzocht. Daarbij is gekeken naar de grondstoffen, het gebruik van toxische stoffen, productiemethode, arbeidsomstandigheden, transport en, in het geval van de kist en de urn, de afbreekbaarheid. Het onderzoek is vervolgens door de Stichting Natuur & Milieu gecontroleerd en, na een aantal kleine aanpassingen, goedgekeurd. Het resultaat is een pakket waarin voor tien keuzes die de klant bij het regelen van een uitvaart maakt, duurzame adviezen en producten aangeboden worden.