De GreenLeave Aanpak

De GreenLeave Aanpak


Waarom aansluiten bij GreenLeave?


  • Samenwerken aan 100% duurzame uitvaarten
  • Bewustwording over duurzaam uitvaartondernemen vergroten
  • Families begeleiden bij het maken van duurzame uitvaartkeuzes
  • Kennis en inspiratie voor duurzame uitvaartverzorging en bedrijfsvoering
  • Een schonere aarde nalaten voor de generaties na ons

Naar 100% duurzame uitvaarten


GreenLeave is een samenwerkingsverband van uitvaartondernemers die streven naar 100% duurzame uitvaarten in Nederland. Samen met duurzaamheidsexperts zijn wij continue op zoek naar alle mogelijkheden om uitvaarten duurzamer te maken. Wij delen kennis en inspiratie. Bij GreenLeave uitvaartondernemers is duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, doordat deze voldoet aan vijf kernprincipes. Samen kunnen we zorgen dat alle uitvaarten in Nederland duurzaam worden. Sluit je ook aan!

Duurzame uitvaartkeuzes


Duurzame impact op tien onderdelen

De bij GreenLeave aangesloten uitvaartverzorgers bieden voor tien onderdelen van een uitvaart duurzame keuzes aan. Het zijn die onderdelen waar de klant een keuze maakt en die impact hebben op duurzaamheid. Zowel sociale als milieuaspecten spelen hierbij een rol. Ook een samenwerking met voldoende duurzame producenten is hierbij van belang.

Training duurzaamheid in uitvaartbranche

Juist omdat nabestaanden in een korte en vaak zeer bewogen moment veel keuzes moeten maken, is de kennis en het advies van de uitvaartverzorger voor nabestaanden van groot belang. Daarom volgen alle uitvaartverzorgers van organisaties die zijn aangesloten bij GreenLeave een training over duurzaamheid in de uitvaartbranche.

Zo beschikken zij over de kennis om duurzame keuzes aan hun klanten voor te leggen. Bijvoorbeeld over wat je iemand wel of niet mee de kist in geeft of wat duurzame catering inhoudt.

Duurzame bedrijfsvoering


GreenLeave richt zich vanzelfsprekend niet alleen op de keuzes die de klant maakt. Bij GreenLeave uitvaartondernemers is duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, doordat deze voldoet aan vijf kernprincipes.


Goed werkgeverschap

De duurzame uitvaartverzorger is een goede werkgever

Duurzame bedrijfsvoering

De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering

Duurzame inkoop

De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

Eerlijk zaken doen

De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

Maatschappelijke betrokkenheid

De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

Kennis en onderzoek

Continu in ontwikkeling


Het aanbod van duurzame materialen, producten en diensten is steeds in ontwikkeling. Logisch dus dat de duurzaamheidscriteria van GreenLeave blijvend in ontwikkeling zijn.

Samenwerking


GreenLeave is altijd op zoek zijn naar het verder uitbreiden van haar kennis en daarbij werken wij graag samen met andere partijen, zoals kennisinstituten, universiteiten en hogescholen.

Veel kennis bij elkaar


GreenLeave werkt samen met duurzaamheidsadviseurs en consulteert waar nodig Natuur en Milieu. Deze samenwerking resulteert in een veelheid aan kennis.

Nieuwe duurzame producten of diensten


Kent u een u duurzaam uitvaartproduct dat u onder onze aandacht wilt brengen? Bent u leverancier van een duurzaam product? Neem dan contant met ons op.

Doe je
ook mee?

Samen kunnen we zorgen dat uitvaarten vanzelfsprekend duurzaam zijn. Wil jij stappen zetten naar duurzaam uitvaartondernemen? Dan begeleidt GreenLeave je hier graag bij.