Onze kernprincipes

1

Goed werkgeverschap:  De duurzame uitvaartondernemer is een goede werkgever      

De organisatie biedt eerlijke arbeidsvoorwaarden.
De organisatie zet zich in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling.
De organisatie biedt ruimte aan mensen met een arbeidshandicap.
De organisatie biedt de mogelijkheid tot begeleiding bij traumaverwerking indien medewerkers hier behoefte aan hebben.

2

Duurzame bedrijfsvoering:  De duurzame uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering       

De organisatie heeft een energiescan van haar gebouwen uitgevoerd en neemt in ieder geval alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
De organisatie houdt zich aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave.
De organisatie heeft haar papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vraagt ook toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen. Uiteraard kan de klant altijd verzoeken om een papieren versie van een document.

3

Duurzame Inkoop:  De duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

Bij alle inkopen weegt de organisatie duurzaamheid mee als criterium. Indien er een product met een duurzaamheidkenmerk beschikbaar is, kiest zij hiervoor.
Voor de volgende producten gelden minimumeisen: verlichting (LED), auto’s (maximale CO2 uitstoot van 110 gram per kilometer voor zowel benzine als dieselauto’s), koffie en thee (UTZ, Max Havelaar, Rainforest Alliance of Fair Trade) en papier (FSC, PEFC of Nordic Swan).
Bij de aanschaf van specifieke uitvaartverzorgingsproducten of producten voor de laatste verzorging wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn.
De organisatie zorgt er voor dat zij haar klanten duurzame producten en diensten met betrekking tot de uitvaart aan kan bieden. Zie hiervoor onderdelen van de uitvaart  op de website van GreenLeave of de websites van de aangesloten uitvaartondernemers.

4

Eerlijk zaken doen:  De duurzame uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

De organisatie beschikt tenminste over het Keurmerk Uitvaartzorg (www.keurmerkuitvaartzorg.nl) dat garant staat voor zes zekerheden:

  1. Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
  2. Transparante kostenbegroting
  3. Goede organisatie van de uitvaart
  4. Bekwaam personeel
  5. Doelmatige klachtenafhandeling
  6. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

De organisatie zorgt er bovendien voor dat haar medewerkers niet (financieel) afhankelijk zijn van de keuzes die de klant maakt omtrent de uitvaart. Dit voorkomt onwenselijke prikkels bij advisering van de klant.

5

Maatschappelijke betrokkenheid:  De duurzame uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

De organisatie spant zich in om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen door bijvoorbeeld sponsoring, het nemen of deelnemen aan initiatieven of het delen van kennis.

6

Eerlijk en transparant: De duurzame uitvaartondernemer communiceert eerlijk en transparant over zijn duurzame werkwijze.

De organisatie communiceert op de website en in eventuele andere uitingen duidelijk over de duurzame mogelijkheden.

De organisatie communiceert duidelijk over de invulling van de 7 kernprincipes.

7

De duurzame uitvaartondernemer leidt zijn medewerkers op op het gebied van duurzaamheid.

Alle uitvaartverzorgers worden opgeleid op het gebied van duurzame uitvaarten.

Twee keer per jaar brengt de uitvaartondernemer duurzaamheid onder de aandacht van alle medewerkers.