slide

Home

Welkom! Dit is de website van GreenLeave: over De Duurzame Uitvaart

De Duurzame Uitvaart is niet vanzelfsprekend.  GreenLeave wil hier verandering in brengen.

Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid en maken tijdens hun leven keuzes  die hierbij passen. Toch is het nog niet zover dat ook de uitvaart duurzaam wordt vormgegeven. Want wanneer men een uitvaart moet regelen voor een dierbare is er vaak weinig tijd om zich te oriënteren op duurzame producten en diensten.  Nu is dat wél mogelijk,  met GreenLeave.

In GreenLeave zijn uitvaartondernemers verenigd die op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid. Dit doen wij door duurzame producten en diensten aan te bieden op onderdelen van de uitvaart en leveranciers te vragen (nog) duurzamere producten te ontwikkelen. Daarnaast houden wij ons, als Duurzame Uitvaartondernemers, aan vijf kernprincipes:

IMG_7981

“Mijn man Theo heeft altijd zijn best gedaan om zo duurzaam mogelijk te leven. Ik ben trots op het feit dat we ook op deze manier afscheid hebben genomen van Theo.”

De ontwikkeling van duurzame mogelijkheden gaat door. GreenLeave brengt aanbod en ideeën graag samen. Ontdek, denk met ons mee en vertel het  ons via de Virtuele Ideeënbus.